OooStudioooO OooStudioooO

Find Me

Email: ooostudiooo@gmail.com

Od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Agnieszka Czarnocka z siedzibą w Sokołowie Podlaskim przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 14/40. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych): Agnieszka Czarnocka, ooostudiooo@gmail.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością gospodarczą i współpracą biznesową, w tym marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
Aby usunąć dane osobowe z bazy należy zwrócić się do Administratora. Powyższe uprawnienia wykonać można również przez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe wskazane we wstępie.